Giới thiệu


- Địa điểm trụ sở chính: Thôn 1 xã Trà Tập, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam, điện thoại 0972100977.

- Địa chỉ Website: pgdnamtramy.edu.vn/thcstratap

- Quá trình thành lập và phát triển: Thành lập năm 2012; Quyết định 2931/QĐ-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2012 của UBND huyện Nam Trà My về thành lập trường PTDTBT THCS Trà Tập

- Cơ cấu tổ chức: 
Tổng số CB – GV – NV: 32/24 nữ. Trong đó:

+ Cán bộ quản lý: 02/01 nữ; Thạc sĩ 02/01 nữ, tỷ lệ 100%;  Lý luận chính trị: Trung cấp 02 đồng chí, tỷ lệ 100%.

+ TPT Đội : 01/01 nữ.

+ Giáo viên: 19/14 nữ, (Trong đó: Biên chế: 12/7 nữ, HĐKXĐTH: 0/0 nữ, HĐ trường theo chỉ tiêu phân bổ của Phòng GD&ĐT huyện: 07/07 nữ)

+ Nhân viên: 10/08 nữ, (Trong đó: BC:01; HĐKXĐTH: 04/03 nữ; Hợp đồng theo NĐ 116: 05/05 nữ).

- Diện tích của trường 4.999 m
2 có Quyết định giao đất của Ủy ban nhân dân tỉnh

- Chi bộ năm 2016 ghép với trường Mẫu giáo Phong Lan, Tiểu học Trà Tập; Năm 2017 tách riêng Chi bộ độc lập mang tên: Chi bộ Trường Trung học cơ sở Trà Tập, Hiện có 16 Đảng viên

- Đoàn TNCSHCM: Có 08 đoàn viên.

- Công đoàn: Có 27 đoàn viên Công đoàn.

Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Thông tin - Thông báo

Liên kết website

select
bếp từ loại nào tốt?

lò nướng bosch
Tên Video
* Thời sự VTV1

BẢN QUYỀN THUỘC TRƯỜNG PTDTBT THCS TRÀ TẬP
Địa chỉ: Xã Trà Tập, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam - Điện thoại : 02356540299
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)